+31 6 48 40 22 20 info@a5architectuur.nl
Selecteer een pagina

Werkwijze

A5 Architectuur verzorgt het hele bouwtraject van schetsontwerp tot oplevering. U kunt het hele traject door ons laten doen of kiezen voor een deel daarvan. Wij informeren u graag naar de mogelijkheden.

Uitgesplitst kunnen wij de volgende onderdelen onderscheiden:

1. Vrijblijvend oriënterend gesprek
2. Voorlopig ontwerp (VO)
3. Definitief ontwerp (DO) en bouwaanvraag
4. Bestek (B)
5. Aanbesteding
6. Werktekeningen (W)/ uitvoeringsfase en bouwbegeleiding
7. Oplevering

Het ontwerpwerk, het bouwkundig tekenwerk, het aanvragen van vergunningen en de bouwbegeleiding gebeuren allemaal in eigen beheer, zodat de lijnen kort blijven en eventuele wijzigingen efficiënt doorgevoerd kunnen worden. Enkele andere specialisaties, zoals constructieberekeningen (constructeur) en het advies voor specifieke problemen (bijvoorbeeld akoestiek) worden uitbesteed.

Naast het bouwkundig ontwerpwerk kunnen wij ook het bijbehorende interieur ontwerpen. Te denken valt aan vast meubelwerk, inbouwkasten, keukens, badkamers en de bijbehorende verlichting. Door deze breedte in diensten en de mogelijkheid zelf te bepalen welke diensten u laat uitvoeren, leveren wij een product op maat.
Meestal zullen de diensten bestaan uit het vervaardigen van een ontwerp en het uitwerken daarvan tot een van te voren afgesproken niveau.

Uitleg over de verschillende fases

1. Oriënterend gesprek
Hierin komen uw wensen aan de orde en zal ik u helpen met het maken van een programma van eisen. Aan bod komen ook: het contract met de architect, het budget en de tijdsplanning. Op grond van dit gesprek kan ik een offerte voor u maken.
Dit gesprek is vrijblijvend.

2. Vooronderzoek / programma van eisen
Hierin komen uw wensen aan de orde en zal ik u helpen met het maken van een programma van eisen. Aan bod komen ook: het contract met de architect, het budget en de tijdsplanning. Op grond van dit gesprek kan ik een offerte voor u maken.
Dit gesprek is vrijblijvend.

3. Voorlopig ontwerp
Na onderzoek van de mogelijkheden maak ik een schetsplan aan de hand van uw wensen.

Hierin is een eerste opzet van het bouwvolume zichtbaar en wordt een globale indeling van de plattegrond gemaakt. Tevens komen hier in algemene zin materiaalgebruik, constructie-principe en kostenraming aan bod. In sommige gevallen kan het handig zijn reeds een pre-advies bij de welstandscommissie aan te vragen, zodat er in een later stadium geen tijd verloren wordt bij de vergunningsaanvraag.

4. Definitief ontwerp en bouwaanvraag
In deze fase wordt het plan Ook kunnen bestaan uit het voeren van vooroverleg met de gemeente (bijvoorbeeld indien uw plan niet binnen het bestemmingsplan past), het toelichten van het bouwplan bij de welstandscommissie of technisch overleg met instanties als de brandweer.
In deze fase zullen verschillende adviseurs ingeschakeld worden, die uw gebouw toetsen op allerlei aspecten als constructie, brandveiligheid, geluid, etc.

5. Bestek
Voor het bestek wordt het plan helemaal gedetailleerd uitgetekend en maak ik een technische omschrijving voor het bouwwerk. Dit vormt samen een document waarin alle afspraken vastgelegd worden.
Om een goede offerte van een aannemer te ontvangen en deze te kunnen vergelijken met andere offertes is een bestek onontbeerlijk. Het bestek wordt in overleg met u opgesteld.

6. Aanbesteding
Desgewenst kan A5 Architectuur geschikte aannemers voor u selecteren, uitnodigen tot het uitbrengen van offertes, de ingediende offertes beoordelen en u adviseren in de aannemerskeuze. Eventueel is in deze fase een bezuinigingsronde noodzakelijk.
Gebruikelijk is dat twee of drie aannemers een prijs maken aan de hand van de tekeningen en de technische omschrijving.

7. Werktekeningen / uitvoeringsfase / bouwbegeleiding
De aannemer met de laagste prijs krijgt de opdracht. In overleg met de belanghebbenden wordt er een tijdsplanning opgesteld. Meestal worden er werktekeningen vervaardigd zodat het plan geheel volgens wens uitgevoerd kan worden.
Tijdens de bouw kan A5 Architectuur de bouw begeleiden, toezicht op het werk houden, meer- en minderwerk beheren en het werk opleveren.

8. Oplevering
Bij de oplevering van het werk ben ik aanwezig om samen met u het werk te controleren of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.